Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Terkini: Tatacara Penyertaan Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei

Sebagai langkah pengawalan dalam menangani pandemik COVID-19 dengan mengehadkan kontak fizikal, berikut adalah makluman terkini mengenai Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei yang diungkayahkan oleh Bahagian Penerbitan & Pemasaran, Pusat Sejarah Brunei:Dilanjutkan sehingga
30 Oktober 2021
PENGHANTARAN BORANG PENYERTAAN
DAN HASIL KARYA (format PDF)

E-mel kepada:
bpn@pusat-sejarah.gov.bn atau
penerbitandanpemasaran@gmail.comSetiap penyertaan yang diterima melalui e-mel akan dihubungi oleh Urus Setia bagi pengesahan penerimaan penyertaan.

Borang penyertaan Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei boleh dimuat turun dengan mengimbas Kod QR.


Sekian, terima kasih.Urus Setia
Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei,
Pusat Sejarah Brunei,

Tahun 2021.

​___

Attachments
Created at 8/16/2021 9:30 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 9/4/2021 8:18 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali