The Government of Brunei Darussalam
Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan
Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi
Bahagian Penerbitan
Bahagian Sumber
Bahagian Perkhidmatan
Bahagian Penggambaran & Reprograper
Bahagian Perkembangan dan Pembelajaran
 
 
Bahagian Sumber
Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit iaitu Unit Perpustakaan; Unit Rekod; dan Unit Penjilidan dan Pemuliharaan

 
1. Unit Perpustakaan
Merupakan ‘Perpustakaan Khusus’ (In-House Library) yang memberikan kemudahan rujukan kepada pegawai-pegawai dan kakitangan jabatan ini. Penyelidik luar juga diterima tertakluk kepada kebenaran daripada Pengetua  Pusat Sejarah.
2. Unit Rekod

Bertanggungjawab mengumpul, menyimpan bahan-bahan persejarahan Brunei dari apa jua sumber yang boleh didapati, menyenarai dan menyalin semula bahan-bahan yang berunsur sejarah.

3. Unit Pemuliharaan dan Penjilidan

Bertanggungjawab memelihara dan membaik pulih bahan-bahan rujukan atau buku serta bahan yang lain di jabatan ini, memberi perkhidmatan penjilidan dan pembaikan semula di samping menyediakan keperluan lain yang berkaitan dengan kerja-kerja pemeliharaan.