The Government of Brunei Darussalam
 
 
Bahagian ini dibahagikan kepada tiga unit iaitu Unit Pentadbiran, Unit Pengurusan dan Keselamatan serta Unit Kewangan.
 
Bahagian Penyelidikan dan Dokumentasi dibahagikan kepada empat unit iaitu Unit Salasilah, Unit Sejarah dan Tokoh Tempatan, Unit Takapan & Pemuliharaan dan Unit Institusi & Monumen.
 
Bahagian ini dibahagikan kepada enam unit iaitu Unit Pengarang, Unit Penyunting, Unit Penyemak, Unit Pengeluaran , Unit Pemasaran dan Unit Penterjemahan.
 
Bahagian ini terbahagi kepada empat unit iaitu Unit Rekod, Unit Penjilidan dan Pemuliharaan, Unit Perpustakaan.
 
Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit iaitu Unit Pameran, Unit Grafik dan Ilustrasi, dan Unit Reka Bina (Teknikal).
 
Bahagian ini terbahagi kepada beberapa unit iaitu Unit Penggambaran Video, Unit Reprografer dan Unit Penggambaran Pegun 
 
Unit ini terbahagi kepada tiga unit iaitu Unit Lawatan dan Pembelajaran, Unit Khat Jawi dan Unit Teknologi Maklumat.
 
Unit ini terbahagi kepada tiga unit iaitu Unit Lawatan dan Pembelajaran, Unit Khat Jawi dan Unit Teknologi Maklumat.