The Government of Brunei Darussalam
 
Bagi mencapai ke arah dasar penubuhannya Pusat Sejarah telah mengatur arah tujuan untuk menjadikan jabatan ini sebagai Institusi Sumber yang berperanan sebagai Pusat penyelidikan, dokumentasi, pengajian, penulisan, penerbitan dan pameran persejarahan Negara Brunei Darussalam.

Sebagai catatan kehidupan masa lalu maka Sejarah Brunei sebagai salah sebuah negara yang tua di rantau ini perlu diketahui oleh setiap warga negara untuk menjadi panduan, perbandingan dan iktibar dalam melaksanakan suatu perancangan dan perkembangan kemajuan yang dihasratkan supaya ketulenan bangsa dan negara boleh dijadikan contoh teladan. Di samping itu menjadi daya pendorong yang positif bagi menciptakan sesuatu yang baik dan mampu dilaksanakan oleh bangsa dan negara.

Sehubungan dengan itu, melalui perkembangan teknologi maklumat yang semakin canggih, telah memudahkan lagi segala hasil penemuan penyelidikan disalurkan untuk pengetahuan umum. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di merata dunia dewasa ini telah memudahkan lagi proses mencari dan mendapatkan segera maklumat yang diperlukan.