The Government of Brunei Darussalam
 
Waktu Kedai Buku Di Buka

Hari Isnin hingga Khamis & Sabtu
8.00 Pagi hingga 11.45 Pagi
2.00 Petang hingga 4.00 Petang


Tutup: Jumaat dan Ahad serta Hari Kelepasan Awam
 
 

Buku-buku terbitan Pusat Sejarah dipesan melalui Borang Pesanan  (Purchase Order Form) yang boleh dicetak. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:


BAHAGIAN PENERBITAN,
Pusat Sejarah,
Kementerian Kebudayaan, Belia & Sukan,
Bandar Seri Begawan, BS8610
Brunei Darussalam
Telefon: +673-2240166-9
E-mel:
info@pusat-sejarah.gov.bn

 

Memoir Seorang Negarawan (Terbitan terbaru tahun 2009)

Penulis:

Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong.

BND88.00 (Kulit Tebal)

ISBN 99917-34-69-4 (Kulit Tebal)
   

Melayu Islam Beraja: Hakikat dan Hasrat (Terbitan terbaru tahun 2008)

ISBN 99917-34-63-5 (Kulit Tebal)

ISBN 99917-34-64-3 (Kulit Nipis)

Penulis:

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
BND18.00 (Kulit Nipis)/BND27.00 (Kulit Tebal)
 
 
   

AKBS: Dalam Kenangan (Terbitan terbaru tahun 2008)BND50.00 (Kulit Nipis)

ISBN 99917-34-65-1 (Kulit Tebal)
 
 
 
 
   

Satu Pemikiran Mengenai Corak Pendidikan Untuk Brunei Darussalam Berasaskan Islam: Melalui Pengalaman dan Sejarah (Terbitan terbaru tahun 2008)

[Sinopsis Buku]

Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
BND36.00 (kulit Nipis)/BND51.00 (Kulit Tebal).
ISBN 99917-34-68-6 (Kulit Nipis)/ISBN 99917-34-67-8 (Kulit Tebal)
 
   
Keruntuhan Empayar Brunei KM19: Satu Kajian Dari Sudut Ekonomi (Terbitan terbaru tahun 2008)
Penulis:
Haji Abdul Karim bin Haji Abdul Rahman
BND12.00 (Kulit Nipis)/ BND18.00 (Kulit Tebal)
ISBN 99917-34-58-9 (Kulit Nipis)
ISBN 99917-34-57-0 (Kulit Tebal)
 
   
Islam In Brunei (Edisi Terjemahan)-Terbitan terbaru tahun 2008
BND15.00 (Kulit Nipis)/BND20.00 (Kulit Tebal)
ISBN 99917-34-55-4 (Kulit Nipis)/ISBN 99917-34-55-4 (Kulit Tebal)
 
 
 
 
   
Monograf Jurnal Generasi (Terbitan terbaru tahun 2008)
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri: Ensiklopedia Bergerak Sejarah Brunei: Satu Pengenalan Ringkas

[Sinopsis Buku]

 

Penulis:
Dato Paduka Haji Awang Muhammad bin Abdul Latif
BND25.00 (Kulit Nipis)/BND39.00 (Kulit Tebal)
 
   
Pusaka Bilangan 15 & 16 (Terbitan terbaru Tahun 2008)

Pusaka Bilangan 15 BND5.50 ( Kulit Nipis).

Pusaka Bilangan 16 BND8.00 (Kulit Nipis)

 
 
 
 
   
Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam ( Tahun Terbit 1992)
[sinopsis]
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND30.00 (Kulit Keras) / BND25.00 (Kulit Lembut)
Brunei and Nusantara: History in Coinage  (Tahun Terbit 1988)
 
Penulis:
William L.S. Barrett
 
BND20.00 (Kulit Keras)
Syair Rakis ( Tahun Terbit 1983)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND6.00 (Kulit Keras) / BND4.00 (Kuliit Lembut)
Latarbelakang Sejarah Brunei ( Tahun Terbit 2000)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND9.60 (Kulit Keras-ISBN-99917-34-13-9) / BND6.40 (Kulit Lembut-ISBN 99917-34-14-7)
Tarsilah Brunei : Sejarah Awal dan Perkembangan Islam (Tahun Terbit 2001-Edisi Pembaharuan)
[Sinopsis]
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND15.00 (Kulit Keras-ISBN 99917-34-07-4) /  BND12.00 (Kulit Lembut-ISBN 99917-34-08-7)
Jurnal Darussalam  Bilangan 8 (Jurnal terbitan terbaru 2008)
 
BND8.00 (Kulit Nipis)
Penyair Diraja: Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ( Tahun Terbit 1988)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND6.00 (Kulit Keras) / BND4.00 (Kulit Lembut)
Sultan Tengah: Sultan Sarawak Pertama dan Terakhir (Tahun Terbit 1995)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND3.50 (Kulit Lembut)
Islam di Brunei (Tahun Terbit 1992)
 
Penulis:
Pehin Tuan Iman Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned
 
BND30.00 (Kulit Keras)
Tarsilah Brunei : Zaman Kegemilangan dan Kemasyhuran        (Tahun Terbit 1997)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND18.00 (Kulit Keras) / BND15.00 (Kulit Lembut)
Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Beraja (Tahun Terbit 2004- cetakan kedua)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND12.00 (Kulit Keras) / BND7.00 (Kulit Lembut)
Survival Brunei : Dari Perspektif Sejarah (Tahun Terbit 1997)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND15.50 (Kulit Keras) / BND10.00 (Kulit Lembut)
Brunei Darussalam: The Road To Independence ( Tahun Terbit 1998)
 
Penulis:
Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND30.00 (Kulit Keras) / BND25.00 (Kulit Lembut)
Raja Kita ( Tahun Terbit 1996)
 
BND15.00 (Kulit Keras)
 
History of Brunei in Brief ( Tahun Terbit 2000)
 
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND13.50 (Kulit Keras-ISBN 99917-34-10-4). / BND7.50 (Kulit Lembut-ISBN 99917-34-11-2)
Masa Silam Sarana Masa Depan: Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei II ( Tahun Terbit 1999)
 
BND23.00 (Kulit Keras) / BND13.50 (Kulit Lembut)
 

Tarsilah Brunei: The Early  History of Brunei Up To 1432 AD (Tahun Terbit 2000)

 
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND12.00 (Kulit Nipis-ISBN 99917-34-03-1)
 
Sejarah Sultan-Sultan Brunei Menaiki Takhta ( Tahun Terbit 2002)
 
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
 
BND13.00 (Kulit Keras-ISBN 99917-34-24-4) / BND7.50 (Kulit Nipis-ISBN 99917-34-25-2)
 
Puak Tutong: Sejarah dan Perkembangan Awal Sosio-Budaya ( Tahun Terbit 2002)
 
 
BND18.50 (kulit nipis)
 
The Survival of Brunei: A Historical Perspective ( Tahun Terbit 2002)
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
BND15.00 (Kulit Keras-ISBN 99917-34-17-1) / BND10.00 ( Kulit Lembut-ISBN 99917-34-18-x)
8 Disember: Dalangnya Siapa? ( Tahun Terbit 2003)
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri
BND25.00 (Kulit Keras-ISBN 99917-34-27-9) / BND17.00 ( Kulit Lembut-ISBN 99917-34-28-7)

Sejarah Perkembangan Pendidikan di Brunei 1950-1985  (Tahun Terbit 2006)

 
Penulis:
Haji Awang  Asbol bin Haji  Mail
 
 
 
 
Rampai Sejarah: Meniti Sejarah Silam ( Tahun Terbit 2005)
[Sinopsis]
Penulis:
Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri DK, DSLJ, DPMB, POAS, PHBS, PBLI, PJK, PKL, Litt. D. (USA), Litt. D. (UBD), Litt. D. (UKM)
ISBN 99917-34-44-9/ BND 19.00 ( Kulit Tebal) BND 13.00 (Kulit Nipis)

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH: Penegak Warisan Bangsa Melayu  (Tahun Terbit 2008)

 
Penulis:
Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong
 
BND 12.00 (ISBN 99917-34-59-7 Kulit Tebal)/BND 8.00 ( ISBN 99917-34-60-0 Kulit Nipis)
 

Dato Godam I ( Cetakan Keempat - 2008)

[Sinopsis]

Penulis

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri

SBN 99917-34-37-6/BND 28.00 (Kulit Tebal) BND 20.00 (Kulit Nipis)

BRUNEI DARUSSALAM NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA   (Tahun Terbit 2008)
 

Penulis:

Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama (Dr.) Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri

BND 12.00 (ISBN 99917-34-54-6, Kulit Tebal)/ BND 8.00 , Kulit Nipis)