The Government of Brunei Darussalam
 
Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Hj Awang Mohd Jamil Al-Sufri.
Pengetua
Tel: 673-2240166-9 & 673- 2238026

Dayang Hajah Fatimah binti Asgar

Pegawai Sejarah Kanan

Tel: 673-2240166-9/E113 & 673- 226409 

E-Mel: fatimah.asgar@pusat-sejarah.gov.bn

Awang Haji Mohd Supree bin Haji Tuah 

Ketua Bahagian Reprograper dan  Penggambaran

Tel: 673-2240166-9 

E-Mel: supree.tuah@pusat-sejarah.gov.bn

Awang Hanafi bin Haji Salleh

Pegawai Sejarah Kanan

Tel: 673-2240166-9/E107

E-Mail: hanafi.salleh@pusat-sejarah.gov.bn

Hajah Dayang Fatimah binti Mohd Daud

Pegawai Sejarah Kanan

Tel: 673-2240166-9

E-Mel: fatimah.daud@pusat-sejarah.gov.bn

Awang Haji Rosli bin Haji Ampal

Pegawai Sejarah Kanan

Tel: 673-2240166-9

E-Mel:info@pusat-sejarah.gov.bn

Dayang Hajah Zainon binti Haji Awang Tahir

Ketua Penterjemah

Tel: 673-2240166-9 

E-Mel:info@pusat-sejarah.gov.bn

Dayang Hajah Fatimah binti Haji Talip

Ketua Pengarang

Tel: 673-2240166-9 

 E-Mel:info@pusat-sejarah.gov.bn

Pengiran Hajah Mahani bin Pengiran Haji Ahmad  

Pegawai Sejarah Kanan

Tel: 2240166-9

E-Mel: info@pusat-sejarah.gov.bn

Dayang Mardiah binti Haji Ramli

Pegawai Sejarah

Tel: 673-2240166-9

e-Mail info.his@pusat-sejarah.gov.bn

Faisal bin Haji Mat Salleh

Pegawai Sejarah

Tel: 673-2240166-9

e-Mail info.his@pusat-sejarah.gov.bn

Dayang Siti Aisah binti Hj Pungut

Pegawai Sejarah

Tel: 673-2240166-9

e-Mail info.his@pusat-sejarah.gov.bn