Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Perjalanan Kebudayaan di Daerah Belait 2019
‚Äč
Khamis, 12 Sept 2019 - Pusat Sejarah Brunei turut serta memeriahkan acara Brunei Darussalam Youth Cultural Exchange & Conference 2019 dengan mempamerkan bahan Nama-Nama Sultan Brunei dalam seni kaligrafi yang bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belait.Penglibatan ini merupakan aktiviti yang sering diadakan di bawah kelolaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan tema "Perjalanan Kebudayaan" dan dihadiri oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Pusat Sejarah Brunei diwakili oleh Unit Pameran, Unit Khat Jawi, Unit Salasilah, Unit Takapan dan Unit Pemeliharaan Pusat Pengkajian Borneo.
Attachments
Created at 9/13/2019 10:43 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 9/23/2019 11:53 AM by Hanafi Salleh