Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Perasmian Projek Borneo Pulau Bersejarah


​Sabtu, 27 April 2024 - Majlis Perasmian Projek Borneo Pulau Bersejarah telah diadakan di Bangunan Pusat Pengkajian Borneo. Projek ini merupakan salah satu inisiatif Pusat Sejarah Brunei (PSB) melalui Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (penBORNEO) untuk membarigakan hasil pengkajian dan penyelidikan bahan-bahan persejarahan Negara Brunei Darussalam khususnya sejarah Borneo.


There are no items to show in this view.

Tahlil di Kubah Makam Diraja


Rabu, 03 April 2024 - Pusat Sejarah Brunei telah mengadakan Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil untuk Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien Ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, AL-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Binti Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman dan Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. Majlis tersebut diadakan di Kubah Makam Diraja. 


Pegawai dan Kakitangan PSB Hadiri Majlis Tadarus di Istana Nurul Iman

​​

Ahad, 24 Mac 2024 - Bagi menyemarakkan malam-malam bulan suci Ramadhan dan meraih keberkatan dari Allah SWT di bulan mulia ini, seramai 70 orang pegawai dan kakitangan Pusat Sejarah Brunei menghadiri Majlis Bertadarus di Istana Nurul Iman.


Persidangan Video ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)


ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) menganjurkan
2nd ASEAN Socio-Cultural Community Research & Development Platform on Media, Culture, and Arts Online Forum “Digital Transformation of the Media Industry: Impact, Challenges, Opportunities”.

Forum ini memberi peluang kepada negara ahli ASEAN, pembuat dasar, pengamal, ahli akademik, organisasi, dan sektor swasta untuk membincangkan bagaimana digitalisasi industri media telah mengubah cara berita dan maklumat disebarkan dan digunakan. 


Bicara Semarak Kebangsaan di Daerah Belait


Isnin, 18 Mac 2024 - Bicara Semarak Hari Kebangsaan Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-40, Tahun 2024 telah berlangsung di Dewan Pusat Insani, Daerah Belait.

Copy of HARI TERBUKA PUSAT SEJARAH BRUNEI.gif