Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:9bf734a1-a583-90d1-9ba4-13dd3311ce77

Perasmian Projek Borneo Pulau Bersejarah


​Sabtu, 27 April 2024 - Majlis Perasmian Projek Borneo Pulau Bersejarah telah diadakan di Bangunan Pusat Pengkajian Borneo. Projek ini merupakan salah satu inisiatif Pusat Sejarah Brunei (PSB) melalui Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (penBORNEO) untuk membarigakan hasil pengkajian dan penyelidikan bahan-bahan persejarahan Negara Brunei Darussalam khususnya sejarah Borneo.


There are no items to show in this view.

Perjalanan Kebudayaan: Sekolah St. Andrew

​​

​Isnin, 13 Mei 2024 ​- Pusat Sejarah Brunei turut serta memeriahkan Program Perjalanan Kebudayaan di Sekolah St. Andrew, Bandar Seri Begawan. Antara jabatan yang turut serta ialah Jabatan Muzium-Muzium Brunei, Dewan Bahasa & Pustaka, Pusat Pembangunan Belia dan Bahagian Kesenian dan Kebudayaan.


Penempatan Kerja di Pusat Sejarah Brunei

​​

​Isnin, 13 Mei 2024 - Seramai 11 orang mahasiswa dan mahasiswi daripada dua institusi pengajian tinggi, Universiti Brunei Darussalam (UBD) dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) telah melapor bagi Program Penempatan Kerja di Pusat Sejarah Brunei.


Kembara Sekolah di Sekolah Menengah Awang Semaun


​Sabtu, 11 Mei 2024 - Kembara Sejarah di Sekolah Menengah Awang Semaun sempena  Hari Buku dan Hakcipta sedunia anjuran Sekolah berkenaan.


Lawatan Kedutaan China ke PenBORNEO


​Khamis, 2 Mei 2024 - Pusat Pengkajian Borneo menerima lawatan rombongan daripada Kedutaan Republik  Rakyat China seramai 12 orang dan diketuai oleh TYT Xiao Jianguo, Duta Besar Mutlak Republik Rakyat China. Hadir mengiringi rombongan ialah Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei; Mohammad Faisal bin Haji Mat Salleh, Pemangku Timbalan Pengetua; pegawai-pegawai dan kakitangan Bahagian Pusat Pengkajian Borneo serta Ambrose Nathan dan David Bujang.


Copy of HARI TERBUKA PUSAT SEJARAH BRUNEI.gif