Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Presentation1 (2).jpg/Slider_images/Banner website_bukuV1.jpg/Slider_images/download.jpg/Slider_images/Galeri Pameran PSB.jpg

Buku terbaru Pusat Sejarah Brunei 2019 : Legasi Payung Negara

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.

Pelancaran Buku Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (1659-1828 Masihi) Jilid lll

Selasa, 25 Februari 2020 - Pusat Sejarah Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan hari ini melakar sejarah dengan melancarkan buku terbaru bertajuk "Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (1659-1828 masihi)" Jilid 3.

2/25/2020 9:00 AM -----------------------------
Pelancaran buku Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei, Jilid III
2/29/2020 3:00 PM -----------------------------
Pelancaran buku Antologi Puisi Dalam Cermin Sejarah

Global Discovery Programme Didedahkan Dengan Sejarah Brunei

Khamis, 30 Januari 2020 - Universiti Brunei Darussalam (UBD) melalui program tahunan yang dikenali sebagai Global Discovery Programme mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei.

Pusat Sejarah Brunei Menerima Hadiah ISESCO

IMG-20200127-WA0069.jpg

27 Januari 2020, Pusat Sejarah Brunei telah menerima hadiah Islamic Education Scientific and Cultural Organization (ISESCO)  iaitu ISESCO Prize  for  Best Cultural Project as part of the Celebration of Bandar Seri Begawan Capital of Islamic Culture for 2019. Hadiah ini telah disampaikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayan, Belia dan Sukan bertempat di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka.


Sejarah Brunei Tarik Perhatian Tentera Nasional Indonesia

Khamis, 19 Disember 2019 - Seramai 12 anggota Akademi Militer Tentera Nasional Indonesia - Angkatan Darat (AKMIL TNI-AD) hari ini mengadakan lawatan singkat ke Pusat Sejarah Brunei. Rombongan yang dikendalikan oleh Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) itu tadi dialu-alukan oleh Ketua Pameran, Siti Zubaidah binti Haji Ahmadin.

Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip


Khamis, 12 Disember 2019 : Sukarelawan Projek Rintis Penterjemahan Manuskrip menerima bimbingan mengenai tulisan khat jawi.

IMG-20190807-WA0064.jpg

Pameran dibuka untuk kunjungan orangramai bertempat di Lapau Lama, Pusat Sejarah Brunei. Masuk adalah PERCUMA.