Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Majlis Penandatanganan MoU UNISSA dan PSB dan Pelancaran Buku

MOUpic01.jpg

Khamis, 17 September 2020, Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman (MoU) di antara Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Pusat Sejarah Brunei (PSB) dan diselajurkan dengan Pelancaran Buku-Buku Terjemahan Bahasa Arab Cerita Bergambar Sejarah Brunei. Majlis penandatanganan di saksikan oleh Tetamu Kehormat  Majlis iaitu Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diadakan di Dewan Auditorium, UNISSA.

There are no items to show in this view.

Lawatan Penyelidikan Mahasiswa/i KUPU SB ke Pusat Pengkajian Borneo


Sabtu, 17 Oktober 2020 - Bahagian Pusat Pengkajian Borneo (PenBorneo), Pusat Sejarah Brunei hari ini menerima rombongan lawatan dari Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB).

Rombongan dialu-alukan dan diberikan taklimat oleh Mardiah binti Haji Ramli dan Muhammad Hefni bin Mahari.


Kursus Asas Pengendalian Dron Pusat Sejarah Brunei


Rabu & Khamis, 14 & 15 Oktober 2020 - Seramai 13 orang peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan Pusat Sejarah Brunei dan mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam yang sedang menjalani program penempatan kerja di jabatan ini telah menghadiri Kursus Asas Pengendalian Dron (Unmanned Aerial System)

Dua Pegawai Jabatan Menghadiri Sesi Taklimat dan Latihan Program Workplace & Health


​Isnin, 12 Oktober 2020 - Dua orang pegawai Pusat Sejarah Brunei hari ini menghadiri sesi Taklimat dan Latihan Program Workplace & Health (WAH) bagi Perkhidmatan Awam 2020-2021.

S
esi taklimat dan latihan program bertempat di Studio 2, Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, Commonwealth Drive, Jalan Menteri Besar, Berakas.

Lawatan Sambil Belajar Dari Laksamana College of Business


​Rabu, 07 Oktober 2020 - Pusat Sejarah Brunei petang hari ini menerima lawatan sambil belajar dari rombongan pelajar Laksamana College of Business. Seramai 58 orang pelajar dan 3 guru turut serta dalam lawatan ini.

Peta Borneo.jpg

Peta Borneo TM 1714  daripada sumber buku Daniel BEECKMAN, A Yoyage to and from the Island of Borneo, in the East Indies. Koleksi Pusat Sejarah Brunei.