Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:15307ea0-b1cb-90d2-8d6b-e1cfc90015bd

Program Cabaran Larian Sejarah Brunei 2021


BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 20 November. - Sebanyak 48 kumpulan, masing-masing terdiri daripada tiga ahli menyertai Program Cabaran Larian Sejarah Brunei 2021, yang bermula dan berakhir di Pusat Sejarah Brunei (PSB), di sini.
 
Hadir selaku tetamu kehormat, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad yang juga menyempurnakan Perasmian dan Pelepasan Cabaran Larian Sejarah Brunei 2021.


12/3/2022 9:00 AM -----------------------------
Program Riang Ria Kanak-Kanak
12/3/2022 9:00 AM -----------------------------
Taklimat Penyelidikan Sejarah
12/6/2022 9:00 AM -----------------------------
Mengilala Sejarah Brunei
12/8/2022 9:00 AM -----------------------------
Cabaran Meneroka Sejarah

Lawatan Sambil Belajar Sekolah Rendah Tungku

​...

​Isnin, 28 November 2022 - Pusat Sejarah Brunei (PSB) pagi hari ini menerima kunjungan lawatan daripada rombongan guru dan murid Sekolah Rendah Tungku.

Rombongan dialu-alukan oleh Yang Mulia Hajah Siti Aisah binti Pungut, Ketua Unit Lawatan dan Pameran PSB.


Lawatan Sekolah Rendah OKAWSD Kupang, Tutong


Rabu, 16 November 2022 - Lebih 50 orang guru dan pelajar dari Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Seri Diraja (OKAWSD) Kupang, Tutong telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei (PSB).

Rombongan diberikan taklimat mengenai tugas dan tanggungjawab PSB sebagai pusat sumber persejarahan negara yang autoritatif oleh Yang Mulia Awang Muhammad Syahmi bin Halimshah.


Lawatan Sekolah Rendah OKAWSD Kupang, Tutong


Rabu, 16 November 2022 - Lebih 50 orang guru dan pelajar dari Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Seri Diraja (OKAWSD) Kupang, Tutong telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei (PSB).

Rombongan diberikan taklimat mengenai tugas dan tanggungjawab PSB sebagai pusat sumber persejarahan negara yang autoritatif oleh Yang Mulia Awang Muhammad Syahmi bin Halimshah.​


Lawatan Sekolah Yayasan SHHBSelasa, 15 November 2022 - Sebahagian guru dan penuntut Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Sejarah Brunei.

Pelajar berkesempatan mengikuti aktiviti cerita dan kuiz secara dan lawatan ke galeri-galeri.