Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Announcements

Bergambar Ramai Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan serta Jabatan-Jabatan Dibawahnya
‚Äč

Rabu, 24 Mac 2021 - Sesi bergambar ramai warga Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bersama Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan selepas sesi pembentangan belanjawan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya.

Sejumlah BND $104, 333, 674.00 belanjawan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya telah diluluskan bagi Tahun Kewangan 2021/2022 dari Musim Permesyuaratan ke 17 bertempat di Dewan Persidangan Majlis Mesyuarat Negara, Bangunan Dewan Majlis.
Attachments
Created at 3/27/2021 9:14 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali
Last modified at 3/27/2021 9:14 AM by Elbi Saiful Razaimie Mohd Ali