Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
  

Pertandingan Kuiz Sejarah Bagi Sekolah-Sekolah Menengah Seluruh Negara Tahun 2021 [tekan sini]


Peraduan Menulis dan Melukis Cerita Bergambar Sejarah Brunei [tekan sini]

  

​__

  

TARIKH TUTUP PENYERTAAN PADA 30 OGOS 2021.

BORANG PENYERTAAN boleh didapatkan di:

- Kaunter penyambut tetamu Pusat Sejarah Brunei atau

- Muat turun dengan mengimbas kod QR atau

Klik https://drive.google.com/file/d/10zqloZKsBGUJCR4sLMMmLYz4BsjlTdwn/view?usp=sharing


  

IMG-20190807-WA0064.jpg

  


  

Pembukaan Semula Galeri Pusat Sejarah Brunei. Waktu melawat.jpg

  

Orang ramai masih boleh mengunjungi Galeri PSB semasa galeri ditutup sementara berikutan dengan Covid-19 di Negara Brunei Darussalam. Orang ramai berpeluang menerokai galeri Pameran PSB melalui http://www.pusat-sejarah.gov.bn/Berita%20dan%20Kegiatan/Galeri%20Pameran.aspx 

  

Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei tahun 2020 bertajuk Tarsilah Brunei: Wasilah Ketakhtaan Kesultanan Brunei (1659-1828 masihi) Jilid 3 telah dilancarkan pada 25 Februari 2020.

  

​Buku terbitan terbaru Pusat Sejarah Brunei pada tahun 2019 bertajuk Legasi Payung Negara: Aspirasi, Cita-Cita, Dan Hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dilancarkan pada 7 Ogos 2019. Harga buku kulit tebal B$40.00 dan kulit nipis B$28.00. Buku boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei.